Nieuwbouw

Actuele ontwikkelingen

Update 21 november 2015
Het net sluit zich langzaam om de nieuwbouw te kunnen starten. De toegezegde obligaties staan nu op 197, de notaris heeft de concept akte opgemaakt. Twee nieuwe fondsen zijn op ons pad gekomen voor gezamenlijk 20.000 euro. Tenslotte is de aannemer de offerte aan het afronden en is overleg met de gemeente over de grond en de subsidie. Zodra uitsluitsel is vanuit de verzekering, kan het bestuur een knoop doorhakken.
Intussen gaan de voorbereidingen door, De brandweer heeft een aantal bomen omgezaagd op basis van onze kapvergunning. Dit deze ze uit hoofde van een opleidingsavond. Fijn dat we elkaar hiermee konden helpen. Binnen een paar weken zal de sloop starten van de verbrande gebouwen. Op een paar bomen na zijn we daar nu al klaar voor.
Onze dank gaat uit naar allen die steun betuigd of geleverd hebben en misschien nog leveren. Zoals al eerder genoemd, dit is hartverwarmend.
Binnenkort start er een Cityfunding, waar mensen specifiek gericht op spullen die we willen aanschaffen kunnen doneren of bijdragen.
Volgend jaar bestaat onze groep 70 jaar. We hopen dan een geweldig feest te kunnen geven in een mooi clubhuis met veel speelplezier voor de scouts en vrijwilligers.
Blijf ons volgen.

De stand per 1 juli 2015
De bouwvergunning is binnen. Vanaf 2 mei 2015 mogen we onze oude gebouwen slopen en verwijderen, de benodigde bomen kappen en ons nieuwe pand neerzetten.

We komen per vandaag (30 juni2015) nog zo’n kleine 45:000 euro te kort om daadwerkelijk te kunnen starten om het casco te bouwen en te beginnen met de inrichting en afwerking.

De fondsenwerving gaat goed. De afgelopen maand kwamen er goede berichten binnen van het SKANfonds en het VSBfonds. Het SKANfonds subsidieert ons met 15.000 euro en het VSBfonds stapt weer in met de 25.000 euro.

De obligatietoezeggingen gaan ook vooruit, de stand is nu ruim 150 stuks. We roepen hierbij de komende tijd ook de hulp in van de Amersfoortse serviceclubs om met ons mee te denken en te doen.

Al met al zijn we op de goede weg.

De stand per 7 januari 2015

Op 31 December 2014 is de aanvraag ingediend voor de bouwvergunning bij de gemeente Amersfoort. We geven nog geen opdracht voor de bouw, dit kan pas als de begroting rond is.

De groep in het Algemeen Dagblad van 30 december 2014

De stand per 17 november 2014.

  • De plannen zijn de afgelopen maand goedgekeurd door de gemeente. De twee informatieavonden zijn gehouden, we hebben de leden, ouders en belangstellende geïnformeerd hoe we er nu voor staan. We hebben nu een erg mooi bouwplan liggen, waarin alle speltakken zich kunnen vinden en straks allemaal hun eigen ruimte hebben. Een zeer praktisch, veilig en zuinig pand, wat zeker 50 jaar mee gaat, met weinig onderhoud.
  • We hebben nog altijd een gat in de begroting, de opbouw van onze begroting en de kostenraming is te vinden in de brochure. De grootste drempel die NU genomen moet worden is gegadigden vinden voor de obligatielening. Zijn de obligaties niet toegezegd voor het eind van dit jaar. Dan gaat de bouw niet door. Na 2,5 week zijn pas 60 obligaties van de 300 toegewezen.

De urgentie is erg groot: we vragen NU hulp voor het vinden van mensen die meedoen aan onze obligatielening. Dit is de allereerste prioriteit. Zie onze uitgebreide folder van deze lening.
Toezeggen van meedoen aan onze lening is nu, u betaalt pas in mei 2015.